Hủy

Tag:

Mạng xã hội giao thông Widdy

Mạng xã hội giao thông Widdy 

Widdy tích hợp chức năng cảnh báo, giúp người dùng biết trước một số sự cố trên quãng đường di chuyển như cảnh báo tốc độ, kẹt...
20/11/2020, 19:24   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào