Hủy

Tag:

Medici

Medici gọi vốn thành công

Nền tảng chăm sóc sức khoẻ Medici hoàn tất khoản gọi vốn trong vòng hạt giống do Insignia Ventures dẫn dắt.
28/8/2021, 09:45   

Startup công nghệ y tế giàu triển vọng sau Covid-19

Các startup cung cấp dịch vụ tư vấn từ xa, số hóa ngành y tế, bảo hiểm... giàu tiềm năng tăng trưởng khi sức khỏe là mối quan tâm...
21/11/2020, 15:30   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào