Hủy

Ngô Hoàng Gia Khánh

Phó giám đốc phát triển doanh nghiệp Tiki

Giới thiệu

Thông tin liên hệ
  • Ngô Hoàng Gia Khánh

  • Phó giám đốc phát triển doanh nghiệp Tiki

Gửi hồ sơ Startup