Hủy

Nguyễn Bá Ngọc

Nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT NBN Media

Giới thiệu

Thông tin liên hệ
  • Nguyễn Bá Ngọc

  • Nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT NBN Media

Gửi hồ sơ Startup