Hủy

Nguyễn Việt Đức

CEO Công ty Quản lý Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo - ICM

Giới thiệu

Thông tin liên hệ
  • Nguyễn Việt Đức

  • CEO Công ty Quản lý Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo - ICM

Gửi hồ sơ Startup