Hủy

Tag:

Mismart

Mismart xác định sức khỏe cây trồng bằng drone 

Mismart nghiên cứu công nghệ sử dùng drone chụp ảnh cánh đồng giúp nông dân quyết định thời điểm phun thuốc trừ sâu.
26/11/2020, 17:48   

Kết hợp drone và AI để làm ruộng

Dữ liệu cây trồng được thu thập bằng drone, xử lý bằng AI để phát hiện bất thường trước khi nạp vào một drone khác để phun thuốc...
31/10/2020, 08:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào