Hủy

Tag:

nền tảng marketing automation

Nextify - nền tảng marketing automation 

Nextify là nền tảng marketing automation cho ngành dịch vụ dựa trên địa điểm, giúp chủ doanh nghiệp chăm sóc khách hàng, đo lường...
26/11/2020, 17:54   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào