Hủy

Tag:

nền tảng sách nói

Nền tảng sách nói Việt nhận vốn từ quỹ 500 Startups

Voiz Fm nhận tài trợ từ quỹ 500 Startups Vietnam sau khi lượng người dùng tăng gấp đôi trong thời gian cách ly xã hội.
1/6/2020, 17:00   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn