Hủy

Tag:

 nền tảng tuyển dụng trực tuyến

Jobbox - nền tảng tuyển dụng trực tuyến 

Nền tảng tuyển dụng trực tuyến Jobbox kết nối giữa doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với cộng tác viên.
26/11/2020, 18:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào