Hủy

Tag:

Nextify

Nextify tích hợp nhiều công nghệ giúp doanh nghiệp chuyển đổi số

Công nghệ Nextify tích hợp wifi, SMS, Email, Zalo, Call, Chatbot, POS, App loyalty giúp các doanh nghiệp chăm sóc và tương tác...
24/12/2021, 11:30   

Nextify - nền tảng marketing automation 

Nextify là nền tảng marketing automation cho ngành dịch vụ dựa trên địa điểm, giúp chủ doanh nghiệp chăm sóc khách hàng, đo lường...
26/11/2020, 17:54   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào