Hủy

Tag:

Nextify

Nextify - nền tảng marketing automation 

Nextify là nền tảng marketing automation cho ngành dịch vụ dựa trên địa điểm, giúp chủ doanh nghiệp chăm sóc khách hàng, đo lường...
26/11/2020, 17:54   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn