Hủy

Tag:

Ngân Sâu

Cách startup ghi điểm khi thuyết trình trước nhà đầu tư

Startup cần chọn lọc thông tin quan trọng gồm mô hình kinh doanh, khả năng sinh lời, tăng trưởng thực tế... khi gọi vốn, theo...
20/11/2019, 17:00   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn