Hủy

Tag:

Ngân Sâu

Cách startup ghi điểm khi thuyết trình trước nhà đầu tư

Startup cần chọn lọc thông tin quan trọng gồm mô hình kinh doanh, khả năng sinh lời, tăng trưởng thực tế... khi gọi vốn, theo...
20/11/2019, 17:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào