Hủy

Tag:

Nguồn vốn

Startup vẫn có cửa gọi vốn trong dịch 

Startup cần chủ động tìm kiếm nhà đầu tư hỗ trợ về vốn, tư vấn chiến lược kinh doanh phù hợp trong khủng hoảng, cân đối giữa khả...
6/5/2020, 17:59   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào