Hủy

Tag:

nhân sự blockchain

Startup Việt xây dựng mạng lưới tuyển dụng ngành Blockchain

Việc thuê freelancer trên nền tảng kết nối việc làm ứng dụng Blockchain được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả và chi phí...
7/1/2019, 10:58