Hủy

Tag:

NovaonX

Giải pháp marketing Novaon 

NovaonX là nền tảng social commerce phát triển dựa trên ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn giúp tự động hóa quy trình...
26/11/2020, 17:51   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào