Hủy

Tag:

Petkix 360° Camera

Petkix 360 Dog Camera 

Petkix 360° Camera là sản phẩm có khả năng xoay 360° hỗ trợ người dùng có thể tiết kiệm thời gian chăm sóc thú cưng.
26/11/2020, 17:46   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn