Hủy

Tag:

Petkix 360° Camera

Petkix 360 Dog Camera 

Petkix 360° Camera là sản phẩm có khả năng xoay 360° hỗ trợ người dùng có thể tiết kiệm thời gian chăm sóc thú cưng.
26/11/2020, 17:46   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào