Hủy

Tag:

phần mềm 1Office

Nền tảng làm việc trực tuyến thu hút hơn 10.000 người dùng của CEO 8x

Khởi nghiệp ở tuổi 26 với đồng vốn ít ỏi, sau nhiều năm, phần mềm 1Office - không gian làm việc nội bộ công nghệ điện toán đám...
20/11/2016, 05:45   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào