Hủy

Tag:

Quỹ Next100

Quỹ Next100 rót 10 tỷ vào cổng tuyển dụng việc làm từ xa

Cổng thông tin tuyển dụng việc làm từ xa của TopCV kết nối doanh nghiệp và ứng viên có nhu cầu tìm việc trong Covid-19 vừa nhận...
16/4/2020, 01:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào