Hủy

Tag:

sàn đấu trí tuệ

Startup với tham vọng làm trò chơi tương tác triệu view trên di động 

Ứng dụng Jingo do nhóm 9x sáng tạo vừa đáp ứng nhu cầu giải trí của người dùng, vừa có chức năng nghiên cứu thị trường, phục vụ...
3/11/2018, 00:02   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào