Hủy

Tag:

social startup

Một triệu USD dành cho các dự án khởi nghiệp cộng đồng

Đội thắng cuộc của cuộc thi Blue Venture Award sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng quốc tế The Venture vào tháng 5/2019.
7/11/2018, 07:49