Hủy

Tag:

Source3

Facebook mua lại startup quản lý hệ thống bản quyền

Mạng xã hội nổi tiếng thế giới kỳ vọng hoàn thiện hơn hệ thống quản lý video bản quyền sau khi mua lại công ty Source3.
29/7/2017 | 07:00   

5 bài học khởi nghiệp từ Spotify - ứng dụng âm nhạc trị giá 26 tỷ USD

Quá trình phát triển Spotify từ con số 0 thành một đế chế...
5 bài học khởi nghiệp từ Spotify - ứng dụng âm nhạc trị giá 26 tỷ USD