Hủy

Tag:

startup gọi vốn thành công

Startup chụp ảnh 'khước từ' Facebook, gọi đầu tư 50 triệu USD

Ứng dụng chụp ảnh Snow từng được coi là bản sao Snapchat, từ chối đề nghị mua lại của Facebook, gọi được 50 triệu USD từ SoftBank...
24/1/2018, 10:03   

Sun* Startups sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp ở thị trường ngoại

Đại diện nhà đồng hành cùng Startup Việt 2019, ông Nguyễn...
Sun* Startups sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp ở thị trường ngoại