Hủy

Tag:

startup hoa giấy

Từ ông chủ hoa giấy đến chuyên gia thương hiệu và ươm tạo doanh nghiệp 

Hai lần khởi nghiệp từ thất bại, Phạm Anh Cường hiện là chuyên gia thương hiệu và ươm tạo doanh nghiệp, hỗ trợ startup bằng chính...
1/6/2018, 20:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào