Hủy

Tag:

startup Lalamove

Lalamove trở thành 'siêu kỳ lân'

Với 1,3 tỷ USD từ vòng gọi vốn mới nhất đưa startup logistics có trụ sở tại Hong Kong gia nhập đội ngũ "siêu kỳ lân", theo KrAsia.
27/1/2021, 16:00   

Lalamove huy động thành công 515 triệu USD

Startup giao hàng Lalamove huy động 515 triệu USD trong vòng gọi vốn Series E do Sequoia Capital China dẫn đầu.
2/1/2021, 08:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào