Hủy

Tag:

startup tài chính GoBear

Hai điểm yếu khiến GoBear sụp đổ

Tham vọng trở thành nền tảng tài chính toàn diện của GoBear chấm dứt khi lòng tin của các nhà đầu tư lung lay.
27/1/2021, 02:00   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn