Hủy

Tag:

"Startup Việt - Sải bước thành công"

Mục tiêu lãi 3 triệu USD của 5 chàng trai 8x

Xây dựng mô hình kinh tế chia sẻ, Vinagroups được thành lập để giải quyết bài toán kết nối mọi lĩnh vực của nền kinh tế, các vùng...
24/12/2016, 00:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào