Hủy

công ty cổ phần giá trị thời gian

Tiva là sàn giao dịch việc làm số 1 việt nam, được kết nối thời gian thực giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng, kết nối thời gian thực qua ứng dụng công nghệ. Chỉ phải thanh toán khi ứng viên đi làm thành công. Trải nghiệm tiva với nhà tuyển dụng tại đây https://tiva.vn/trang/danh-cho-nha-tuyen-dung

Giới thiệu

Tiva là sàn giao dịch việc làm số 1 việt nam, được kết nối thời gian thực giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng, kết nối thời gian thực qua ứng dụng công nghệ. Chỉ phải thanh toán khi ứng viên đi làm thành công. Trải nghiệm tiva với nhà tuyển dụng tại đây  https://tiva.vn/trang/danh-cho-nha-tuyen-dung.

Thời gian của mỗi con người là hữu hạn, Bạn là chính bạn là solagan của tiva. Từng bước tiva khẳng định tên tuổi của mình trên thị trường việc làm. niềm tin nhà tuyển dụng tăng cao. nhân sự nước ngoài được kết nối với thị trường việt nam.

Tiva là sàn giao dịch việc làm số 1 việt nam, được kết nối thời gian thực giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng, kết nối thời gian thực qua ứng dụng công nghệ. Chỉ phải thanh toán khi ứng viên đi làm thành công. Trải nghiệm tiva với nhà tuyển dụng tại đây  https://tiva.vn/trang/danh-cho-nha-tuyen-dung.

Thời gian của mỗi con người là hữu hạn, Bạn là chính bạn là solagan của tiva. Từng bước tiva khẳng định tên tuổi của mình trên thị trường việc làm. niềm tin nhà tuyển dụng tăng cao. nhân sự nước ngoài được kết nối với thị trường việt nam.

Tiva là sàn giao dịch việc làm số 1 việt nam, được kết nối thời gian thực giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng, kết nối thời gian thực qua ứng dụng công nghệ. Chỉ phải thanh toán khi ứng viên đi làm thành công. Trải nghiệm tiva với nhà tuyển dụng tại đây  https://tiva.vn/trang/danh-cho-nha-tuyen-dung.

Thời gian của mỗi con người là hữu hạn, Bạn là chính bạn là solagan của tiva. Từng bước tiva khẳng định tên tuổi của mình trên thị trường việc làm. niềm tin nhà tuyển dụng tăng cao. nhân sự nước ngoài được kết nối với thị trường việt nam.

Thông tin liên hệ
  • công ty cổ phần giá trị thời gian

  • Tiva

  • 992 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

  • hoptactiva@gmail.com

  • http://www.tiva.vn

Người đại diện

Lĩnh vực

Công nghệ

Thành lập

01/2018

Hình ảnh (3)

Thành viên

Nguyễn Xuân Kết

Nguyễn Xuân Kết

Growth Hacker
Tham gia từ 01/2018

Đầu tư

Thời gian Nhà đầu tư Vòng đầu tư Giá trị
01/2018 Phượng tiva Seed $10,000.00
    Tổng $10,000.00

Startup cùng lĩnh vực