Hủy
Tháng 8 08

Diễn đàn kết nối khởi nghiệp công nghệ và nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp 2018

Thứ tư, 8/8/2018 - Thứ năm, 9/8/2018 (08:00 - 18:00) Hội trường UBND tỉnh Đồng Tháp Miễn phí

Giới thiệu

Với định hướng xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp, kết nối nguồn lực đồng hành và phát triển các hoạt động khởi nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của các dự án khởi nghiệp, tạo nền tảng phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương và hướng đến phát triển các dự án khởi nghiệp mang tính đổi mới sáng tạo.