Hủy
Tháng 8 06

Hội thảo "Cố vấn và nhà đầu tư thiên thần - người đồng hành nâng tầm khởi nghiệp"

Thứ hai, 6/8/2018 (13:30 - 18:30) Hội trường lầu 9, khách sạn DIC, số 169 đường Thùy Vân,Phường Thánh Tam, TP.Vũng Tàu Miễn phí

Giới thiệu

- Kêu gọi sự hợp lực của doanh nghiệp lớn.
- Chia sẻ về cố vấn, nhà đầu tư thiên thần"