Hủy

Tag:

Súng bắn sơn

Kinh doanh bắn súng sơn kiếm vài chục triệu mỗi tháng

Bắn súng sơn mấy năm gần đây được nhiều bạn trẻ ưa thích. Dù khó khăn về thủ tục kinh doanh, chọn địa điểm, vốn đầu tư, nhưng lợi...
5/8/2014, 11:29   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào