Hủy
Video Thứ ba, 18/12/2018, 12:10 (GMT+7)

'Việt Nam chưa thực sự sẵn sàng với 4.0'

Techfest 2018, đầu tư mạo hiểm, tâm thế của Việt Nam trước 4.0...là những chủ đề được Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng chia sẻ. 

Thứ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ chia sẻ về khởi nghiệp
 
 

Trần Huấn