Hủy

Tag:

Umbalena

Ứng dụng sách cho trẻ em vô địch Startup Wheel 2020

Umbalena - dự án sách cho trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo giành giải nhất trị giá 400 triệu đồng của Startup Wheel 2020 chủ đề "Back...
19/11/2020, 11:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào