Hủy

Tag:

ứng dụng blockchain ngành tài chính

Ứng dụng Blockchain trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng

Các chuyên gia nhận định công nghệ Blockchain có thể hỗ trợ giảm thiểu rủi ro trong tín dụng, nợ xấu, giúp tăng vốn cho các ngân...
7/8/2018, 11:00