Hủy

Tag:

ứng dụng chăm sóc sắc đẹp và sức khoẻ tinh thần

Lookme - ứng dụng chăm sóc sắc đẹp và sức khoẻ tinh thần 

Lookme tạo ra hệ sinh thái đặt lịch và đánh giá thực tế về spa hoặc salon thông qua hệ thống thông tin, hình ảnh đầy đủ, dễ tìm...
20/11/2020, 19:20   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn