Hủy

Tag:

ứng dụng chăm sóc sắc đẹp và sức khoẻ tinh thần

Lookme - ứng dụng chăm sóc sắc đẹp và sức khoẻ tinh thần 

Lookme tạo ra hệ sinh thái đặt lịch và đánh giá thực tế về spa hoặc salon thông qua hệ thống thông tin, hình ảnh đầy đủ, dễ tìm...
20/11/2020, 19:20   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào