Hủy

Tag:

Ứng dụng đặt bàn trực tuyến

Startup đặt bàn trực tuyến kèm ưu đãi tại Việt Nam

Với ứng dụng PasGo, thực khách được giữ chỗ miễn phí cùng nhiều ưu đãi mà không cần dùng deal, voucher, mã giảm giá.
28/6/2017, 14:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào