Hủy

Tag:

ứng dụng nhiemVu

Ứng dụng nhiemVu kết nối nhu cầu sửa nhà 

nhiemVu là ứng dụng kết nối khách hàng có nhu cầu sửa chữa nhà cửa với thợ, tổ đội xây dựng thông qua sàn giao dịch việc làm ngẫu...
26/11/2020, 17:52   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn