Hủy

Tag:

ứng dụng nhiemVu

Ứng dụng nhiemVu kết nối nhu cầu sửa nhà 

nhiemVu là ứng dụng kết nối khách hàng có nhu cầu sửa chữa nhà cửa với thợ, tổ đội xây dựng thông qua sàn giao dịch việc làm ngẫu...
26/11/2020, 17:52   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào