Hủy

Tag:

ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Ngày càng nhiều doanh nghiệp ứng dụng AI

Trí tuệ nhân tạo trở thành xu hướng mới khi con số doanh nghiệp khắp thế giới ứng dụng công nghệ này tăng 270% chỉ trong bốn năm.
26/1/2019, 00:00   

Asanzo đưa ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào smart tivi

Mỗi phiên bản 32VS9, 40VS9 và 43VS9 ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI nhưng hướng đến đối tượng người dùng phổ thông.
14/11/2018, 14:30   

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi mọi mặt đời sống con người

Trí tuệ nhân tạo đang hiện hữu trong mọi lĩnh vực đời sống, giúp con người tiết kiệm sức lao động đồng thời nâng cao hiệu quả...
10/9/2018, 12:35   

AI hỗ trợ phục hồi ảnh nhanh hơn Photoshop 

Phương pháp deep learning dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) có thể hỗ trợ chỉnh sửa và tái tạo hình ảnh nhanh và đẹp hơn.       ...
27/4/2018, 10:15