Hủy

Tag:

UpStar Labs

Ứng dụng do kỹ sư Việt phát triển gọi vốn được 5 triệu USD

Vườn ươm UpStar Labs cho biết ứng dụng Kobiton được phát triển bởi đội kỹ sư Việt Nam vừa gọi được 5,2 triệu USD từ quỹ đầu tư Mỹ.
24/8/2019, 08:38   

'Công thức triệu USD' của vườn ươm khởi nghiệp ở Sài Gòn

Vườn ươm khởi nghiệp nhỏ ở Sài Gòn với số sản phẩm chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng giá trị hàng chục triệu USD.
22/12/2018, 04:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào