Hủy

Tag:

VATNow

Startup hóa đơn điện tử bắt nhịp xu thế chuyển đổi số

Vatnow tạo ứng dụng giúp lập và xuất hóa đơn giá trị gia tăng tự động và tiện lợi, có thể được tích hợp vào các nền tảng quản lý...
7/1/2021, 11:00   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn