Hủy

Tag:

xã hội không tiền mặt

Đua thúc đẩy giao dịch không tiền mặt nửa cuối năm

Nhờ giao dịch không tiền mặt tăng tốt từ khi có Covid-19, nhiều đơn vị tung dịch vụ mới và đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong...
29/7/2020, 07:56   

Vietcombank mở rộng thanh toán trực tuyến các dịch vụ công

Ngân hàng triển khai thanh toán dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ cao nhất (mức độ 4) để tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng.
13/6/2019, 17:49   

Thanh toán di động đạt 15 nghìn tỷ USD tại Trung Quốc

84% người dân Trung Quốc không còn mang theo tiền mặt khi ra khỏi nhà. Ứng dụng Alipay của Alibaba chiếm đến 54% khối lượng thanh...
31/10/2017, 13:50   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào