Hủy

Tag:

xây dựng danh tiếng

Chuyên gia Uber chỉ cách xây dựng danh tiếng cho startup Việt 

Mỗi startup cần biết cách lan truyền câu chuyện của mình, thông điệp của người sáng lập, chia sẻ những khát vọng, hoài bão.
27/7/2017, 00:00   

Chuyên gia Uber dạy startup Việt xây dựng danh tiếng

Các startup cần có những câu chuyện và thông điệp tích cực được lặp đi lặp lại và lan truyền đúng cách mỗi ngày.
8/7/2017, 05:29   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào