Hủy

Tag:

Alain Goudsmet

Huấn luyện viên lãnh đạo quốc tế đến Việt Nam

Hội thảo với sự có mặt của nhà đào tạo lãnh đạo, doanh nghiệp Alain Goudsmet sẽ mang tới nhiều bài học, thông tin cho 250 lãnh...
8/11/2018, 17:00