Hủy

Tag:

AVV

Việt Nam có thêm quỹ đầu tư khởi nghiệp

Hai người đứng đầu 500 Startups Vietnam - Bình Trần và Eddie Thái vừa ra mắt quỹ đầu tư mới, mang tên Ascend Vietnam Ventures (AVV).
31/5/2021, 11:17   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn