Hủy

Tag:

Beta Cinemas

Beta Cinemas tăng trưởng nhanh sau đại dịch

Từ đầu năm đến nay, Beta Cinemas - hệ thống rạp tiên phong hình thức nhượng quyền - ghi nhận mức tăng trưởng 108% so với 2022.
7/8/2023, 08:00   

Beta Cinemas ký kết hợp tác nhượng quyền rạp phim

Lễ ký kết nhượng quyền rạp phim Beta Cinemas tại Trung tâm thương mại Uyên Hưng được tổ chức ở khách sạn Caravelle Sài Gòn, vào...
1/9/2022, 07:00   

Chuỗi rạp chiếu phim tìm hướng đi trong dịch bệnh

CEO Beta Group Bùi Quang Minh coi dịch bệnh là cơ hội để thay đổi, sắp xếp lại mô hình kinh doanh theo hướng tinh gọn hơn, thậm...
31/7/2021, 15:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào