Hủy

Tag:

Bigbom

Doanh nghiệp Việt chờ khung pháp lý để phát triển Blockchain

Nếu Việt Nam có khung pháp lý cho Blockchain, việc quản lý tài sản, gọi vốn khởi nghiệp hay ứng dụng công nghệ này sẽ hiệu quả hơn. 
21/6/2018, 10:11   

Bigbom ký biên bản hợp tác với Tomochain

Tomochain cam kết hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, cho phép Bigbom tiến hành thử nghiệm sản phẩm Bigbom Eco trên Tomochain.
10/3/2018, 11:19   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào