Hủy

Tag:

Binkabi

Startup Binkabi giới thiệu hai sàn Blockchain giao dịch nông sản, hàng hóa

Barter BlockTM và BinkabiDEX là hai giải pháp của Binkabi, dựa trên nền tảng Blockchain, giải quyết việc xuất nhập khẩu, trao đổi...
28/8/2018, 09:00   

Startup Binkabi thiết kế lại chuỗi giá trị nông nghiệp với sàn giao dịch blockchain

Ngày 31/7, Binkabi ra mắt sàn thương mại điện tử nông sản blockchain và chương trình 'Early Adopter' dành cho nhà xuất nhập khẩu...
18/7/2018, 10:30   

TomoChain triển khai nền tảng blockchain cho startup Binkabi

Ứng dụng blockchain giúp sàn giao dịch Binkabi tích hợp hệ thống thanh toán, phát hành tài sản mã hoá đại diện hàng hoá trong...
2/4/2018, 17:28   

Ứng dụng công nghệ blockchain trong xuất nhập khẩu nông sản

Binkabi tích hợp nền tảng blockchain của TomoChain vào hệ thống, giải quyết vấn đề thanh toán, giao dịch trong xuất nhập khẩu...
28/3/2018, 09:30   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào