Hủy

Tag:

BK Funs

Nền tảng ứng lương cho lao động nhận vốn vòng hạt giống

Startup về ứng lương tức thì Gimo vừa gọi vốn thành công từ ThinkZone Ventures, BK Fund… để mở rộng thị trường.
24/3/2021, 00:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào