Hủy

Tag:

cơ hội tiếp xúc đầu tư

Cơ hội tiếp xúc 30 nhà đầu tư tại Gala Startup Việt 2020

Startup có cơ hội gọi vốn, tham vấn ý kiến trực tiếp một - một với hơn 30 cố vấn, nhà đầu tư tại hoạt động Speed Dating trong...
27/11/2020, 15:19   

Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn

Gọi vốn bằng mọi giá, không chú ý các điều khoản hợp đồng...
Chuyên gia nêu sai lầm khi startup gọi vốn