Hủy

Tag:

Công thức chiến thắng

'Startup đừng nghĩ mình có thể tìm ra giải pháp cho cả thị trường'

Để thành công startup cần tìm giải pháp cho phân khúc khách hàng cụ thể, đừng quá mơ mộng mình đủ khả năng bao quát cả thị...
21/4/2020, 00:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào