Hủy

Tag:

dạy trẻ cách quý đồng tiền

Nhà khởi nghiệp 12 tuổi thu hàng nghìn USD từ nước chanh

Từ năm lớp bốn, Jack có thu nhập 25.000 USD, đồng thời tổ chức nhiều chiến dịch gây quỹ đám đông để mở rộng hoạt động.
28/2/2018, 01:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào