Hủy

Tag:

Docosan

Ứng dụng công nghệ sức khỏe Docosan nhận một triệu USD

Docosan vừa kêu gọi thành công một triệu USD trong vòng gọi vốn do công ty đầu tư mạo hiểm AppWorks (Đài Loan) dẫn đầu.
26/4/2021, 10:00   

Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào

Với 3 kỹ sư khởi đầu, Grab phát triển lên mạng lưới 8 trung...
Grab xây dựng đội ngũ công nghệ thế nào